Địa chỉ

Số 100 Đường Ninh Tốn, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu
TP. Đà Nẵng

Điện thoại

Hotline: 0914 746 874 – 0983 098 899

E-mail:

nhatuyviet@gmail.com